Ne dorim să-ți oferim cea mai bună experiență! Folosim cookie-uri care ne ajută să personalizăm conținutul. Mulțumim pentru încredere!


GDPR
Politica de confidentialitate - GDPR - LaTextile.ro

Politica de confidențialitate.


Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului persoanei vizate de
respectivele date în scopul trimiterii mesajelor comerciale și în scopul altor activități de
marketing direct ale comercianților de pe internet.
Protecția datelor
1. IDENTIFICAREA CONTROLORULUI DE DATE ȘI DETALIILE DE CONTACT
1.1. Controlorul datelor dvs. este …..............................…MONDISSIMO DESIGNS
SRL…....................................................….(denumit în continuare „Controlor”).
1.2. Detaliile de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa
poștală …………office@latextile.ro…………………………………………………
………………………………………………………….....
1.3. Administratorul nu a desemnat un Responsabil cu protecția datelor.
2. BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA LEGITIMĂ A DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
2.1. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal o constituie
consimțământul dvs. acordat Controlorului de date în sensul articolului 6 (1)
(a) din Regulamentul (CE) Nr. 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția
Datelor) (denumit în continuare „Regulament”).
3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
3.1. Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal constă în trimiterea către
dvs. a documentelor fiscale pentru închirierea sistemului, a comunicărilor
comerciale și alte activități de marketing efectuate de controlorul de date.
3.2. Nu există nicio decizie individuală, automată a Controlorului de date în sensul
articolului 22 din regulament.
4. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
4.1. Perioada pentru care vor fi stocate informațiile dvs. cu caracter personal de
către Controlorul de date este de 3 ani, însă nu mai mult, până la retragerea
consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în
acest scop).
5. ALȚI DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate următorilor destinatari.
Compania Bohemiasoft s.r.o. (administratorul serverului), Unihost
s.r.o.(administratorul serverului) și Casablanca INT (Operatorul centrului de
date)...................................................................................................................
............................................................................................................................
.
6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE DE RESPECTIVELE DATE
6.1. În conformitate cu termenii și condițiile stipulate în Regulament, aveți dreptul
de a solicita administratorului dvs. accesarea, rectificarea sau ștergerea
datelor dvs. cu caracter personal sau limitarea prelucrării acestora, dreptul de
a face obiecții la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și dreptul la
portabilitatea datelor cu caracter personal.
6.2. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal acordat Controlorului de date.
Totuși, acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter
personal bazată pe consimțământul dvs. înainte de retragerea acestuia.
Consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi
retras prin e-mail la adresa ………office@latextile.ro........................................
6.3. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal
sau Regulamentul au fost încălcate, aveți dreptul inter alia de a depune o
plângere la o autoritate de supraveghere.
6.4. Nu sunteti obligat sa furnizati datele personale. Furnizarea acestora este
necesara incheierii contractului. Daca nu furnizati datele personale,
incheierea unui contract este imposibila (sau completarea acestuia de catre
administrator).
Acești termeni intră în vigoare începând cu …21.08.2018..

Creat de sistem www.eshop-rapid.ro

ZTczOG